· AÏDA B FAURA x IAIOS · 

És la jove pintora que s'amaga rere la firma "Faura", les seves pintures moltes vegades inspirades en la natura i la figura humana 

creen petits universos que juguen amb la màgia d'escenaris quotidians